PREPOSITIONS

İsimler yer veya zaman anlamı kazandıklarında önlerine bazı ekler alırlar. Bu ekler onlara bir yön kazandırır ve cümle içinde anlam süslemesi yaparlar. Edatlar cümle içerisinde bu görevi yerine getirirler.

Comments