SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN

THE SIMPLE PRESENT TENSE (Geniş Zaman) Türkçe’de geniş zaman olarak karşılığını bulan bu zaman çok yaygın olarak kullanılır. Kullanıma göre geçmişe ve geleceğe ait anlamlar yüklenebilir.

RELATIVE CLAUSES – SIFAT CÜMLECİKLERİ

Relative Clause “sıfat cümleciği”dir. Relative Clause, diğer adıyla Adjective Clause tek başına bir cümle değildir, cümle içinde bir ismi niteleyen yan cümlelerdir. Adjective clause’da yan cümleyi ana cümleye bağlayan kelimelere “relative pronouns” denir. Who, which, that, where, when, whom, when, whose etc